GES zaangażowany w Unijny Program HORIZON 2020


Z satysfakcją informujemy, że firma General Engineering Solutions Paweł Kapelańczyk rozpoczęła realizację projektu z Programu Ramowego Unii Europejskiej - Horizon 2020 i tym samym weszła w skład konsorcjum skupiającego największe firmy z branży energetycznej.
Długoletnie doświadczenie oraz wiedza jaką posiadamy, z zakresu analiz termicznych, wytrzymałościowych oraz zmęczeniowych pozwoliły nam zdobyć zaufanie partnerów, jak również dołączyć do światowej czołówki firm z branży. Nasz udział w projekcie pozwoli na poszerzenie wiedzy z zakresu wytrzymałości komponentów turbozespołów i umożliwi pracę w nowych obszarach z dziedziny turbomechaniki.

W pierwszym etapie projektu będziemy odpowiedzialni za przeprowadzenie testów niszczących dyski turbiny i opracowanie algorytmu przewidującego krytyczną prędkość zerwania dysku, jak i zależność pomiędzy naprężeniami promieniowymi i obwodowymi podczas zerwania. Z kolei w drugim etapie projektu opracowany zostanie algorytm wyznaczania Low Cycle Fatigue dla części wytwarzanych w technologii przyrostowej (Solid Laser Melting).Wszystkie podjęte zabiegi mają na celu zwiększenie elastyczności pracy turbo zespołów, jak i zapewnienie bezpieczniejszej pracy przy zwiększeniu stopnia wykorzystania komponentów.

Na wyróżnienie zasługuje cały zespół General Engineering Solutions Paweł Kapelańczyk, gdyż po raz kolejny udowadniamy, że potrafimy sięgać po wysoko postawione cele, a nasza wiedza i zaangażowanie to mocne strony podczas pracy nad projektami.

Project Title: TURBOmachinery REtrofits enabling FLEXible back–up capacity for the transition of the European energy system (TURBO–REFLEX)
Horizon 2020: Call: H2020–LCE–2017–RES–CCS–RIA; Activity: LCE–28–17–Power Plants
General coordinator: General Electric Deutschland,
Paweł Kapelańczyk General Engineering Solutions: Paweł Kapelańczyk
Duration: 2017–2020

02/10/2017