Usługi projektowe CAD


Firma GES świadczy usługi projektowe w zakresie konstrukcji maszyn przemysłowych oraz urządzeń codziennego użytku. Koncentrujemy się na projektowaniu części turbin gazowych, wentylatorów osiowych i odśrodkowych oraz maszyn przepływowych. Poza tym oferujemy usługi projektowe dla szeroko rozumianego przemysłu konsumpcyjnego. Wykonujemy projekty uchwytów montażowych oraz uchwytów wykorzystywanych w procesie obróbki. W zasięgu naszych możliwości jest również wykonanie projektów stanowisk montażowych, linii produkcyjnych, urządzeń codziennego użytku oraz wielu innych.

Prace konstrukcyjne w połączeniu z analizami MES dają nam możliwość optymalizacji konstrukcji i przeprojektowania najbardziej newralgicznych miejsc ustroju. Zwiększamy tym samym bezpieczeństwo i "żywotność" urządzeń oraz podnosimy jakość konstrukcji naszych Klientów.

W zakres naszych usług projektowych ponadto wchodzi:

 • Analiza i optymalizacja konstrukcji pod względem wytrzymałościowym:
  • Przeprowadzamy analizy optymalizacyjne wyrobów pod kątem użytych materiałów, jak również żywotności i niezawodności konstrukcji, zapewniając produktom naszych Klientów najwyższą jakość.
  • Analiza ta ma na celu wykrycie zależności przyczynowo skutkowych powodujących powstawanie potencjalnych wad w produkcie, szczególnie w miejscach koncentracji naprężeń. Poprzez taką analizę jesteśmy w stanie przekonstruować produkt w celu zwiększenia jego niezawodności.
 • Analizy konstrukcji pod względem kolizji i poprawności montażu: Używając najnowocześniejszego oprogramowania przeprowadzamy analizy montażu i poprawności konstrukcji na etapie modelowania CAD. Za pomocą tych analiz jesteśmy w stanie wykryć ewentualne kolizje powstające w czasie działania urządzenia lub w czasie procesu montażu. Przeprowadzając taką analizę eliminujemy ryzyko wystąpienia:
  • braku możliwości montażu lub demontażu urządzenia,
  • nieprawidłowości połączeń śrubowych (rozstaw otworów w kołnierzach, które mają być łączone),
  • kolizji w czasie pracy urządzenia,
  • błędów konstrukcyjnych, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.
 • Wykonywanie dokumentacja 2D:
  • wykonywania rysunków wykonawczych
  • wykonywanie rysunków złożeniowych

Przy zastosowaniu metody inżynierii odwrotnej jesteśmy w stanie wykryć błędy konstrukcyjne lub produkcyjne, które uniemożliwiają pracę urządzenia. Korzystając ze skanerów 3D i stosując analizę geometrii, możemy w krótkim czasie wykryć niedoskonałości geometryczne wyrobu powodujące kolizje, a w efekcie wadliwe działanie urządzenia.