Ansys Automatization Tool Package (ATP)


Zespół General Engineering Solutions za cel postawił sobie zmianę dotychczasowego trybu pracy w środowisku Ansys Worbench. Od początku przyświecała nam idea, aby kompletnie zrewolucjonizować pre i post-proccesing. Chcieliśmy, aby nasze rozwiązanie sprawiło, że praca z softwarem będzie szybsza i bardziej wydajna.
Stworzyliśmy największe narzędzie bezpośrednio zintegrowane ze środowiskiem Ansys Workbench, z którego sprawnie korzystają zarówno inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem, jak i fachowcy z mniejszym stażem i wiedzą.
Oprogramowanie napisane jest głównie w języku C# jednakże wykorzystano w nim również elementy ADPL, Phyton’a, algorytmy sztucznej inteligencji oraz te pochodzące z gier, jak i możliwości kart graficznych GPU.

Co daje Ansys ATP?

  • Podniesienie tempa i wydajności pracy zespołów inżynierskich.
  • Szybkie i sprawne przeprowadzanie skomplikowanych analiz dzięki jednorodnym metodom oceny wyników.
  • Mniejsze ryzyko wystąpienia błędów.
  • Automatyzacja powtarzalnych czynności.
  • Generowanie realnych oszczędności rzędu nawet 30%.
  • W przyszłości – możliwość spięcia Ansys ATP z posiadaną bazą materiałową.

W jaki sposób ATP generuje oszczędności?

  • Możliwość przeprowadzania większej liczby skutecznych analiz w tym samym czasie.
  • Znaczne przyspieszenie procesów decyzyjnych.
  • Skuteczna eliminacja typowych błędów.
  • Możliwość zredukowania wielkości zespołu inżynierów dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności i procesów.
  • Do wydajnej pracy potrzebna jest mniejsza ilość aktywnych licencji Ansysa.


Ansys_ATP_Menu

Główne funkcjonalności Ansys ATP

  • Usprawnianie i eliminacja błędów w pre-proccesingu poprzez zautomatyzowane przykładanie skomplikowanych obciążeń na analizowane komponenty tj. thermal barier coating, tablle array z graficzną wizualizacją tablicy na geometrii, compresive suport.
  • Możliwość monitorowania kontaktów w czasie trwania analizy oraz bieżące selekcjonowanie tych, które wykazują problem ze zbierznością.
  • Sprawdzanie poprawności modelu przed wykonaniem skomplikowanych oraz długotrwałych analiz.
  • Zautomatyzowana analiza komponentów w oparciu o „ASME Pressure Vessel Code”.
  • Automatyczna analiza łopatek (włączając w to zautomatyzowane tworzenie Cambell i Goodman diagram bezpośrednio w środowisku Ansys Workbench.
  • Analiza komponentów na globalnych przekrojach sekcyjnych.
  • Automatyczne przeprowadzanie analiz na podstawie stress linearization wraz z automatycznym wyszukiwaniem punktów przecięcia w kierunku normalnym do wybranej powierzchni.
ATP_Diagram

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Oprogramowanie Ansys Automatization Tool Package (ATP) oferowane przez General Engineering Solutions można dostosować do potrzeb każdego klienta działającego w branży przemysłowej. Dzięki dogłębnemu zapoznaniu się z procedurami, metodami i procesami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie klienta jesteśmy w stanie obecny zakres funkcjonalności dostosować i rozbudować w taki sposób by skutecznie skrócić czas poprzedzający wypuszczenie części do właściwej produkcji.